ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

1277 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ)
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା
ସମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଓଡିଶା ସରକାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
Located in ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା / ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଇନ -୨୦୦୯
ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ,୨୦୦୯(ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା / ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର)
ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ,୨୦୦୯ (ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା / ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର
ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ । ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ ।
ଓଡିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମ, ୨୦୧୦(ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସମାପ୍ତି / ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା)
ଓଡିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମ, ୨୦୧୦(ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସମାପ୍ତି / ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା )
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ନୀତି ସଂରଚନା ଭାଗ-୨)
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା ଭାଗ - ୨) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ଓଡିଶାରେ ଇ-ଶିଶୁ ଯୋଜନା
ଓଡିଶାରେ ଇ-ଶିଶୁ ଯୋଜନା ର ସୁଚନା
Located in ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଇ- ଶାସନ ସେବା ଅନଲାଇନ
Back to top