ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ସାମାଜିକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଶିଶୁ ଓ ବଢାନ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ସାମାଜିକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟି
ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା
ବିଶୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୧.୩ ନିୟୁତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟି
Back to top