ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

69 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ସପୁରୀ ଚାଷ
ବ୍ୟବସାୟୀକ ଭିତ୍ତିରେ ସପୁରୀ ଚାଷ
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ସପୁରୀ ଚାଷ
ସପୁରୀ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ସପୁରି ଓ ଜହ୍ନି ଚାଷ
ସପୁରି ଓ ଜହ୍ନି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ (ଓଡିଶାରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରିମାଣ)
ଓଡିଶାରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଶକ୍ତି / ପରିବେଶ
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ସହ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ମୋ କୁଡିଆ, ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା
ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଇତିହାସ ଆବଶ୍ୟକତା, କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା
ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଇତିହାସ ଆବଶ୍ୟକତା , କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଫସଲର ଉପଚାର
ଚୁନ ଓ ଜୈବସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶସ୍ୟ ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲର ଉପଚାର ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବଜେଟ୍ – ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୮
୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୮ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ( ଭାରତର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ)
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ( ଭାରତର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ) ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ(ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ)
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ(ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ) ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Back to top