ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ସମନ୍ଵିତ ମତ୍ସ୍ୟ – ଉଦ୍ୟାନିକ ଚାଷ
ସମନ୍ଵିତ ମତ୍ସ୍ୟ – ଉଦ୍ୟାନିକ ଚାଷ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ସମନ୍ଵିତ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇ.ଡବ୍ଲୁ.ଏମ୍.ପି.)
ସମନ୍ଵିତ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇ.ଡବ୍ଲୁ.ଏମ୍.ପି.) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭାଗ – ୩)
କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକବିଭାଗ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ, ଜଳ ନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସନ୍ନିରୀକ୍ଷୀଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ।
Located in କୃଷି / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା / ନାଗରିକ ସନନ୍ଦ
Back to top