ହୋମ / କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଅନେକ କୃଷି ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

ପନିପରିବା ଚାଷ
ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଲିଚୁ ଚାଷ
ଲିଚୁ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ସପୁରୀ ଚାଷ
ସପୁରୀ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ବରକୋଳି ଚାଷ
ବରକୋଳି ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ଡାଳିମ୍ବ ବା ବେଦନା ଚାଷ
ଡାଳିମ୍ବ ବା ବେଦନା ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଚାହିଦା ସୂଚନା ।
ପଣସ ଚାଷ
ପଣସ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଗଛ ଅଟେ । ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ
ଚିନାବାଦାମ ଆର୍ଥିକ ଫସଲ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ।
ବ୍ରେଡଫୃଟ ଚାଷ
ବ୍ରେଡଫୃଟ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ପନିପରିବା ରୂପେ ବେଶି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବ୍ରେଡଫୃଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ଵାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରାଯାଏ ।
ବଢିଆଳ ଚାଷ
ସୀତାଫଳ ବା ବଢିଆଳ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଵାଦୁ ଫଳ । ସୀତାଫଳକୁ ପାଚିଲା ଖିଆଯାଏ ।
କରମଙ୍ଗା ଚାଷ
କରମଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଥାଏ ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top