ହୋମ / କୃଷି / ପ୍ରାଣୀ ଧନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାଣୀ ଧନ

ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

ଠେକୁଆ ଚାଷ
ଠେକୁଆ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ଘୁଷୁରି ପାଳନ
ଘୁଷୁରି ପାଳନ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଘାସଚାଷ
ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଘାସଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ।
ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ
ଘାସ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ।
ପଶୁ ପାଳନର ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଓଡିଶାରେ ଥିବା ପଶୁପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ।
କୁକୁଡା ପାଳନ
କୁକୁଡା ପାଳନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୁକୁଡାଙ୍କ ଯତ୍ନ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୁକୁଡାଙ୍କ ଯତ୍ନର ସୂଚନା।
ବର୍ଷାଦିନେ ଗୋ-ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ
ବର୍ଷାଦିନେ ଗାଈ, ମହିଷାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ।
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେତେକ ଦିଗପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେତେକ ଦିଗପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେବିଷୟରେ ସୂଚନା .
ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପଦକ୍ଷେପ
ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ର ସୂଚନା I
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top