ହୋମ / କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଯଥା ମାଛଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡୀ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ।

କାର୍ପ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ
କାର୍ପ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ପରିବେଶ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମଧୁର ଜଳୀୟ ମାଛର ରୋଗ
ମଧୁର ଜଳୀୟ ମାଛର ରୋଗ ର ସୂଚନା
ସଘନ ସମଭାବାପନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (ପୌନଃପୁନିକ ଅମଳ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛଚାଷ)
ସଘନ ସମଭାବାପନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (ପୌନଃପୁନିକ ଅମଳ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛଚାଷ) ଉତ୍ପାଦନ, ସେ ବିଷୟରେ ସର୍ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ସଘନ ସମଭାବାପନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (ସମନ୍ଵିତ ମାଛଚାଷ )
ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷରେ ଧାନ ଏବଂ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମାଛ, ଗାଈ ଏବଂ ମାଛ, ବତକ ଏବଂ ମାଛଚାଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଗଭୀର ଜଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ
ଗଭୀର ଜଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ସୂଚନା ।
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା ର ସୂଚନା
ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ
ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓଡିଶା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିଃ
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଓଡିଶା ମାଛ ଜାଁଆଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିଃ ଏବଂ ଅଭିଭକ୍ତ ଓଡିଶା ବେଳାଭୂମି ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top