ହୋମ / କୃଷି / ମୃତ୍ତିକା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ମୃତ୍ତିକା

ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ।

ମୃତ୍ତିକାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଜଳବାୟୁ
ଓଡିଶାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ (ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଜଳବାୟୁ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଓଡିଶାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ସୁବିନିଯୋଗ (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ)
ଓଡିଶାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ )ର ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ଓ ଭୂମିରୂପ
ଓଡିଶାର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ (ମୃତ୍ତିକା)ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଓଡିଶାର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ମୃତ୍ତିକାର ବିବରଣୀ
ଓଡିଶାର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ମୃତ୍ତିକାର ବିବରଣୀର ସୂଚନା ।
ଭୂମିର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର
ଭୂମିର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ
ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାଟିର ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ପରିଚ୍ଛେଦିକା
ମୃତ୍ତିକା ପରିଚ୍ଛେଦିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାର ଧର୍ମ
ମୃତ୍ତିକାର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ସଂରଚନାର ଉତ୍ପତ୍ତି
ମୃତ୍ତିକା ସଂରଚନାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top