ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ

ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ବିଷୟରେ ଏହି ମଂଚ ରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 4 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିଜିଟାଲ ଦେୟର ତାଲିମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 02. 2017
ଡିଜିଟାଲ ଦେୟର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସ କଣ ? Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 02. 2017
ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 02. 2017
ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 02. 2017
Back to top