ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା

ଏହି ଭାଗରେ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ର ବହୁତ ସୁଚନା ଅଛି

ଜାତୀୟ ଆୟ ଆଧାରିତ ମେଧା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ଆୟ ଆଧାରିତ ମେଧା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଆଧାରିତ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି
ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢା ଛାଡୁ ଥିବା ଅକ୍ଷମ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା )
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ନୀତି ସଂରଚନା ଭାଗ-୨)
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ନୀତି ସଂରଚନା ଭାଗ - ୨) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ)
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ (ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ)
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ(ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ମିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନରେ ପ୍ରାକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୃତ୍ତି
ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନରେ ପ୍ରାକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ ଯୋଜନା (NTSS)
ଏହି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ କରେ ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନୟରିଙ୍ଗ, ମେଡ଼ିସିନ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇନ ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top