ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ

This forum is available for discussion on issues related to education.

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ
ମଞ୍ଚ ନାମ ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ବାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଜାତିୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ଜାତିୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 0 କଥାବାର୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯ଼ାଇ ନାହିଁ
ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ 1 January 29. 2016
କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଗଢିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା 2 February 24. 2017
ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ । 1 March 27. 2016
ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏହି ଭାଗରେ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ର ଅଲୋଚନ କରିପାରିବେ 1 May 23. 2016
ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ 1 September 21. 2016
ଶିଶୁର ଭାଷା ବିକାଶ କରେ ଆଲୋଚନାଭିତ୍ତିକ ପଠନ ଆଲୋଚନାଭିତ୍ତିକ ପଠନ ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁର ଭାଷାର ବିକାଶ କିପରି ହେବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 0 କଥାବାର୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯ଼ାଇ ନାହିଁ
Back to top