ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ / କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ

ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଗଢିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 2 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ ନେତୃତ୍ଵ ଦକ୍ଷତା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha February 24. 2017
କ୍ୟାରିୟର ଗଠନର ସହଜ ଉପାୟ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha February 24. 2017
Back to top