ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ / ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ

ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha March 27. 2016
Back to top