ହୋମ / ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷା-ମଂଚ / ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି

ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାସହାୟକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କଲେ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 29. 2016
Back to top