ହୋମ / ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ

ବର୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସୌର ସେଲ୍
ବର୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସୌର ସେଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଇସ୍ରୋ ପ୍ରସ୍ତୁତକଲା ସ୍ଵଦେଶୀ ମହାକାଶ ଯାନ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଏକ ସ୍ଵଦେଶୀ ମହାକାଶ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାରର ସଫଳତା ଦୃଶ୍ୟପଟ
ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାରର ସଫଳତା ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ଗ୍ରୀନ ବିଲ୍ଡିଂ
ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକର ଚାହିଦାକୁ କମ କରିବା ଓ ଉକ୍ତ ସମ୍ବଳର ସାମର୍ଥକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
Back to top