ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ଓଡିଶା ରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ବୃଧି କରାଯାଇପାରିବ . ଏହି ସମ୍ଭଦିଯ ରେ ଅଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ମତାମତ ଦିୟନ୍ତୁ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 2 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଅସରନ୍ତି ସୌରଶକ୍ତି Niranjan Senapati ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Niranjan Senapati April 26. 2017
ହୀରାକୁଦ ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ Vikaspediaodisha 1 Priyadarshan Rath February 24. 2017
Back to top