ହୋମ / ଶକ୍ତି / ଗ୍ରାମୀଣ ଶକ୍ତି-ମଂଚ / ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚଳନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚଳନ

ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଜଳ ଚାହିଦା ପୂରଣ ବାବଦରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯ଼ିବ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 2 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ନଦୀରେ ହେବ ଭାସମାନ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha September 21. 2016
ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ପମ୍ପବ୍ୟବସ୍ଥା Vikaspediaodisha 1 Anonymous User July 05. 2016
Back to top