ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ

ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

କାନ
କାନ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ପ୍ଲୀହା
ପ୍ଳୀହା ମନୁଷ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ସ୍ତନ
ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ
ଫୁସଫୁସ
ବୃକ୍‌କ
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସରଳଉପାୟ ଥିବାରୁ ଏଥିନେଇ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢାଇବା କେମିତି
ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢାଇବା ଉପଚାର
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ୨୦୬ ଖଣ୍ଡ ହାଡ, ଉପାସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ବନ୍ଧନୀ ର ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ କଙ୍କାଳ ର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ପାଦର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପାଦର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।
Back to top