ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ

ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ଆଖି
ଆଖି ମଣିଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାନ୍ତି ଜରୁରୀ ।
Back to top