ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ

ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ରୋଗ ଓ ତାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 5 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ଵ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha March 24. 2017
କ୍ରିଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଘାତ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha July 30. 2016
ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ବଢାଏ ହ୍ଵାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha July 30. 2016
ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମେଦବହୁଳ କରେ ମାଛ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha July 30. 2016
ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଗାଈ କ୍ଷୀର Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha July 30. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top