ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍ / ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ,୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ)ଫର୍ମ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ,୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ)ଫର୍ମ

ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ,୧୯୭୪(ବନ୍ୟ ପଶୁ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫର୍ମ ।

ଉପକ୍ରମ

ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟ ପଶୁ ,ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ।  ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକାଗୁଡିକର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ମାଲିକ ସ୍ଵତ୍ଵର ପ୍ରମାଣପତ୍ର , ଆଇନର ଦଫା ୩୦ କିମ୍ବା ୪୩ ର ଉପ-ଦଫା (୨) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ପରିବହନ, ପଶୁଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଟ୍ରଫି କିମ୍ବା ଅନକ୍ୟୁଓର୍ଡ ଟ୍ରଫି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ।

ଫର୍ମ

 

 

 

 

 

 

 

ଆଧାର – ଲଅ ହାଉ

3.10714285714
ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

( ଯ଼ଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ / ପରାମର୍ଶ ଉକ୍ତ ବିଷଯ଼ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରହିଛି ତେବେ ଦଯାକରି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

Enter the word
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top