ହୋମ / କୃଷି / ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚ– କୃଷି / କୃଷି ଦ୍ଵାରା ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା କୃଷି ଦ୍ଵାରା ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ

କୃଷି ଦ୍ଵାରା ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ଵାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha March 27. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top