ହୋମ / କୃଷି / ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚ– କୃଷି / କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା

ଏଠାରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 3 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 23. 2017
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ଯୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha January 23. 2017
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରି-ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha December 07. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top