ହୋମ / କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଅନେକ କୃଷି ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

କାଜୁବାଦାମ ଚାଷ
କାଜୁବାଦାମ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ । ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଧିଙ୍ଗରି ଛତୁ ଚାଷ
ଧିଙ୍ଗରି ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଲାଲ୍ ବାସନା ଧାନ
ଦେଶୀୟ ବାସନା ଧାନର ଚାହିଦା । ଲାଲ୍ ବାସନା ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ।
ବିରି ଚାଷ
ବିରି ଫସଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
କୃଷି ବନୀକରଣ
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ବୈଷୟିକ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ ପରିଚାଳନା
ବୈଷୟିକ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ ପରିଚାଳନା ର ସୂଚନା
ମହୁମାଛି ପାଳନ
ମହୁମାଛି ପାଳନ ର ସୂଚନା
ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ
ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ର ସୂଚନା
ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା
ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା ସୂଚନା ।
ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ
ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top