ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ / ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ
Enter the word
ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଗଲେ କି ?

ଯ଼ଦି ଆପଣ ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂଆ ପାସ ବାର୍ଡ ପଠାଇ ପାରୁ.

ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକର୍ତା

ଯ଼ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ.

2.92592592593
Back to top