ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ / ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଓ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଓ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଓ ଅତି ହିତକର ।

ଉପକ୍ରମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଓ ଅତି ହିତକର । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସେଓରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ୦.୨ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର, ୦.୫ ଗ୍ରାମ ସ୍ନେହସାର, ୧୩.୪ ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାର, ୧.୦ ଗ୍ରାମ ତନ୍ତୁ, ୫୯ କିଲୋକ୍ୟାଲୋରି, ୧ ମି.ଗ୍ରା ଭିଟାମିନ ସି, ୭୫ ମି.ଗ୍ରା ପଟାସିୟମ, ୨୮ମି.ଗ୍ରା ସୋଡିୟମ ୭.୦ ମି.ଗ୍ରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା କ୍ୟାଲସିୟମ, ୦.୭ ମି.ଗ୍ରା ଫସଫରସ ଏବଂ ୦.୭ ମି.ଗ୍ରା ଲୌହ ସାର ରହିଛି ।

ଉପକାରୀତା

  • ସେଓ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଦାନ୍ତ ମାଢି ସୁସ୍ଥ ରହେ ।
  • ଏଥିରେ ରହିଥିବା କୁଏରସେଟିନ ଏଲଡିଏଲ କୋଲଷ୍ଟ୍ରଲ କାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ହୃତ ରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
  • ଏଥିରେ ଥିବା ପେକଟିନ ରକ୍ତରେ କୋଲଷ୍ଟ୍ରଲ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
  • ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡାଇବେଟିସ ଏବଂ ମେଦ ବହୁଳ ରୋଗୀ ନିରାପଦରେ ଖାଇପାରିବେ ।

ଆଧାର

ଦିନଲିପି

2.85185185185
ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

( ଯ଼ଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ / ପରାମର୍ଶ ଉକ୍ତ ବିଷଯ଼ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରହିଛି ତେବେ ଦଯାକରି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

Enter the word
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top