ହୋମ / ନ୍ଯୁଜଲେଟର ଆର୍କାଇଭ
ସେଆର କରନ୍ତୁ
Views
  • State: Open for Edit

ନ୍ଯୁଜଲେଟର ଆର୍କାଇଭ


ତାରିଖ ଶୀର୍ଷକ
Mar 01, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୭
Feb 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୧୭
Feb 05, 2017 ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା(ଦ୍ଵିତୀୟ)- ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ
Jan 18, 2017 ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା - ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ
Jan 02, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭
Dec 03, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୧୬
Nov 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା(ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬)
Oct 01, 2016 ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା (ଅକ୍ଟୋବର -୨୦୧୬)
Sep 04, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬
Aug 05, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୬
Jul 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬
Jun 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜୁନ ୨୦୧୬
May 03, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ମଇ ୨୦୧୬
Apr 26, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୬
Mar 25, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୬
Feb 29, 2016 ସମାଚାର ଫେବ୍ରୁୟାରୀ -୨୦୧୬
Feb 26, 2016 ସମାଚାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୫
Jan 23, 2016 ସମାଚାର ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୬
Back to top