ହୋମ / ନ୍ଯୁଜଲେଟର ଆର୍କାଇଭ
ସେଆର କରନ୍ତୁ
Views
  • State: Open for Edit

ନ୍ଯୁଜଲେଟର ଆର୍କାଇଭ


ତାରିଖ ଶୀର୍ଷକ
Nov 16, 2017 ବିକାଶପତ୍ରିକା ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା-ଜୁନ ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା-ମେ୨୦୧୭
Nov 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୭
Mar 01, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୭
Feb 16, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୧୭
Feb 05, 2017 ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା(ଦ୍ଵିତୀୟ)- ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ
Jan 18, 2017 ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା - ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ
Jan 02, 2017 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭
Dec 03, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୧୬
Nov 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା(ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬)
Oct 01, 2016 ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା (ଅକ୍ଟୋବର -୨୦୧୬)
Sep 04, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬
Aug 05, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୬
Jul 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬
Jun 01, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଜୁନ ୨୦୧୬
May 03, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ମଇ ୨୦୧୬
Apr 26, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୬
Mar 25, 2016 ବିକାଶ ପତ୍ରିକା - ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୬
Feb 29, 2016 ସମାଚାର ଫେବ୍ରୁୟାରୀ -୨୦୧୬
Feb 26, 2016 ସମାଚାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୫
Jan 23, 2016 ସମାଚାର ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୬
Back to top