ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା

ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା

ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାର
ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟlହ୍ନ ଭୋଜନ ଯ଼ୋଜନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଲ ସାର୍ବଜନିକ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଶସ୍ୟ. ବ୍ୟାଂକ ଅନ୍ତୋଦ୍ଯୟ ଅନ୍ନ ଯ଼ୋଜନା (ଏଏବାଇ)
କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା - ଆଇନ, ୨୦୧୩
କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା -ଆଇନ, ୨୦୧୩ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା
ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ
ସହରୀ ଦାରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ
ଏନଜିଓ ସ୍ଵଛାସେବୀ କ୍ଷେତ୍ର
ସ୍ଵଛାସେବୀ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଏନଜିଓ ର ଉପଦାନ
ବିପର୍ଯ଼ଯ ପରିଚାଳନା
ସାମାଜିକ ବ୍ଯାଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ
ଏଲପିଜିର ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଲାଭ ଯ଼ୋଜନା (ଡିବିଟିଏଲ)
ସୁକନ୍ଯା ସମୃଦ୍ଧି ଯ଼ୋଜନା
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top